Dossiercheck

Heeft u een lastig dossier waarbij u wel wat hulp kunt gebruiken? Onze register-casemanagers doen graag een nauwgezette check en geven advies hoe u het beste met het dossier kunt verdergaan.

We beoordelen het dossier op aspecten als:

–          Is er op tijd een plan van aanpak gemaakt?

–          Is er een Functionele mogelijkheden analyse?

–          Is het Plan van aanpak inhoudelijk voldoende?

–          Is er tijdig een arbeidsdeskundige ingeschakeld?

–          Welke verzuimkosten zijn met dit dossier gemoeid?

–          Loopt u het risico een sanctie krijgen?

En natuurlijk: wat kunt u alsnog doen om de knelpunten op te lossen?

Meer informatie? Bel 088 203 2702

Mijn VeReFi & CS Opleidingen

Inloggen

Wachtwoord kwijt