Organisatiecheck

Hoe is de kwaliteit van het casemanagement in uw bedrijf? En welk financieel risico loopt u met de huidige verzuimdossiers? Dat brengen wij in kaart met VeReFi VerzuimInzicht (VVI). We bekijken nauwgezet wat er goed is gegaan en wat minder goed is gegaan. Zo krijgt u inzicht op drie niveaus:

1. Dossierniveau

Onze register- casemanagers beoordelen elk dossier. Is er op tijd een plan van aanpak gemaakt? Is er een Functionele mogelijkheden analyse? Is het Plan van aanpak inhoudelijk voldoende? Is er tijdig een arbeidsdeskundige ingeschakeld? Welke verzuimkosten zijn met dit dossier gemoeid? Loopt u  het risico een sanctie krijgen? Met behulp van rode, oranje en groene stoplichten krijgt u een goed inzicht in de kwaliteit van het casemanagement in uw organisatie.  Ook geven we per dossier aan wat er alsnog gedaan kan worden om knelpunten op te lossen.

2. Totaal van de geanalyseerde dossiers

Op basis van de geanalyseerde dossiers krijgt u een overall rapportage die een indruk geeft van :

  • de kwaliteit van de geanalyseerde dossiers: waar liggen de aandachtsgebieden?
  • de mate waarin mogelijke subsidies benut worden
  • het totale financiële risico voor u als werkgever
  • de infrastructuur van het verzuim:  wat zijn de redenen van ziekmelding, hoe lang lopen de dossiers, wat zijn de redenen van opgelegde sancties, wat is het re-integratiepercentage?

3. Aanbevelingen op organisatieniveau

Natuurlijk geven we ook aan waar de verbeterpunten bij de organisatie  liggen, zodat u beter grip krijgt op de verzuimdossiers en de financiele risico’s kunt beperken.

Meer informatie? Bel 088 203 2702

Mijn VeReFi & CS Opleidingen

Inloggen

Wachtwoord kwijt