WGA Eigenrisicodragerstool aangepast aan parameters 2016

Met de WGA ERD calculator kunt u zien of het loont om WGA eigenrisicodrager te worden. U kunt een vergelijking maken tussen de te verwachten premie bij het UWV en wel of niet privaat verzekeren. De tool gaat uit van de nieuwste parameters Werkhervattingskas 2016.
Het inlooprisico van personen die reeds in de WGA zijn ingestroomd, zijn alleen nog meegenomen bij de zelf te dragen WGA-last voor het jaar 2016. De tool houdt rekening met de wetswijziging per 1 januari 2017 zoals minister Asscher heeft aangekondigd in zijn brief van 22 juni 2015. Het inlooprisico blijft vanaf 2017 als staartlast achter bij het UWV.

Geplaatst in Geen categorie

Mijn VeReFi & CS Opleidingen

Inloggen

Wachtwoord kwijt