Wie zijn wij?

VeReFi is het digitaal kennisplatform van CS Opleidingen. CS Opleidingen is in 2009 opgericht als antwoord op de vraag naar hoogwaardige praktijkopleidingen, gericht op het verkrijgen van regie op de grote geldstromen in de sociale zekerheid en zorg. Grondleggers zijn Herwin Schrijver van Cylin BV en Marjol Nikkels-Agema van Sensio Konsult BV. Beiden verzorgen al sinds 1998 maatwerkopleidingen op het vakgebied van sociale zekerheid.

De grote vraag naar opleidingen op het gebied van sociale zekerheid is niet zo vreemd. De ontwikkelingen in de sociale zekerheid volgen elkaar in hoog tempo op. Een organisatie met personeel heeft globaal met circa 40 wetten en/of regelingen te maken waar het de medewerkers betreft. De juiste uitvoering ervan is inmiddels een behoorlijk complexe puzzel.

Graag helpen wij u om met meer en betere kennis het niveau van de uitvoering te verbeteren. Niet alleen met opleidingen, maar ook met actuele informatie om de verworven kennis up-to-date te houden en tools om de kennis in de praktijk toe te passen.

Mijn VeReFi & CS Opleidingen

Inloggen

Wachtwoord kwijt