Blog archief

Meer helderheid over compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Op 1 april 2020 treedt de Compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid in werking. Over deze regeling bestond nog wat onduidelijkheid. Hoe zit het bijvoorbeeld als een werknemer een IVA- of ZW-uitkering kreeg? Geldt de compensatie dan ook? Minister Koolmees geeft

Geplaatst in Geen categorie

Loondoorbetaling blijft 2 jaar

Minister Koolmees van SZW heeft met werkgevers afspraken gemaakt over een pakket maatregelen om de loondoorbetalingsverplichtingen makkelijker, duidelijker en goedkoper te maken. Het pakket sluit volgens Koolmees beter aan bij de behoeften van vooral kleine werkgevers. De loondoorbetalingsperiode blijft twee

Geplaatst in Geen categorie

Nieuwsflits: Bezuinigingen WIA van tafel

Het kabinet ziet af van de geplande bezuiniging op de arbeidsongeschiktheidswet, de WIA. Werkgevers en werknemers gaan zich inzetten voor een snelle terugkeer op de werkvloer van zieke werknemers. Minister Koolmees van SZW heeft dit afgesproken met de werknemersorganisaties.

Geplaatst in Geen categorie

Parameters gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) 2019 bekend

Op 3 september 2018 zijn de parameters van het besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2019 gepubliceerd in de Staatscourant. De gedifferentieerde premie kent een WGA-premiecomponent en een Ziektewet-premiecomponent. Een eigenrisicodrager voor de Ziektewet hoeft het Ziektewetdeel niet te betalen en een

Geplaatst in Geen categorie

Vanaf 1 januari 2020 compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Werkgevers worden vanaf 2020 gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij moeten betalen bij het ontslag van langdurig zieke werknemers. De Tweede Kamer heeft op 5 juli ingestemd met dit wetsvoorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Geplaatst in Geen categorie

Loonkostenvoordeel (LKV) en Lage inkomensvoordeel (LIV)

Wilt u in aanmerking komen voor LKV? Wees er dan van bewust dat u maar heel kort de tijd heeft om dit te regelen. Een strakke regie is dus belangrijk.

Geplaatst in Geen categorie

In reactie op de uitzending van Radar van 26 februari jl. over arbo- en bedrijfsartsen.

Als het grootste officiƫle opleidingsinstituut voor register casemanagers in Nederland wil CS Opleidingen graag reageren op de uitzending van Radar en de beweringen die in dit programma zijn gedaan ten aanzien van casemanagers. CS Opleidingen betreurt de uiterst eenzijdige en

Geplaatst in Geen categorie

Whitepaper Regeerakkoord 2017-2021

Het nieuwe regeerakkoord is uit! Maar wat betekent dat voor de sociale zekerheid en de arbeidsmarkt? Gaat de loondoorbetalingsplicht naar 1 jaar? Wat verandert er in de WIA en de WWZ? In onze whitepaper vindt u een overzicht van de

Geplaatst in Geen categorie

ZW en WGA ERD calculators met parameters 2018

Is het voor u voordelig om eigenrisicodrager ZW of WGA te worden? Dit kunt u uitrekenen met de ZW ERD calculator en de WGA ERD calculator. De calculators zijn helemaal aangepast aan de laatste stand van zaken met de parameters

Geplaatst in Geen categorie

Handhaving Wet DBA nu opgeschort tot 1 juli 2018

De opschorting van de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot in ieder geval 1 juli 2018. Dit betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als er achteraf geconstateerd wordt

Geplaatst in Geen categorie

Mijn VeReFi & CS Opleidingen

Inloggen

Wachtwoord kwijt